Ga naar content

Ontwikkeling brandstoftarieven

Door de huidige ontwikkelingen op de energie-en brandstofmarkt wordt onze markt geconfronteerd met sterk gestegen brandstofprijzen. Op onze website houden we daarom wekelijks de stand van de gemiddelde adviesprijs voor gasolie (zwavelvrije 10 ppm) per 1000 liter bij. De prijs is exclusief BTW, accijns en CDNI toeslag. Wij hanteren de KBN gasoliestaffel. 

 

Onderstaand wordt de gasolieprijs van de afgelopen 3 weken weergegeven.