Ga naar content

Wereld van zand

Heel de wereld lijkt uit één grote zandbak te bestaan, maar in werkelijkheid is zand een bijzonder natuurproduct. Zand is na water de meest gebruikte grondstof. 

Zand bestaat eigenlijk uit hele kleine stukjes steen. Hoog in de bergen begint het proces van verwering, zodat stenen zand worden. Het water in de kiertjes van gesteente bevriest en zet uit, waardoor de stenen uit elkaar barsten. Als het gaat dooien, lopen er stroompjes water van de berg. De afgebrokkelde stenen worden meegenomen door het smeltwater en later door de rivieren. Op de vele kilometerslange reis verandert het grove grind naar een fijne zandkorrel.

Wereldwijd wordt jaarlijks 50 miljard ton zand gewonnen en gebruikt. In Nederland winnen we met elkaar ongeveer 25 miljoen ton zand per jaar uit rivieren, meren en uit zee. Dat winnen gebeurt met een winzuiger. Dat is een schip met een soort grote stofzuiger, die het zand van de bodem opzuigt. Daarna kan het zand in het beunschip geladen worden of de zogenoemde hopper worden gevuld. Zo kan het zand vervoerd worden naar de gewenste locatie. 

Als het schip met zand op de bestemming is aangekomen, dan wordt het schip gelost. Het lossen kan via een trechter, direct op de wal of in de vrachtwagen. Het zand kan nu naar de plaats van bestemming om verwerkt te worden. Zand wordt bijvoorbeeld gebruikt onder bestrating of voor de aanleg van een sportveld. Maar ook bij de aanleg van een nieuwe Rijksweg of het bouwrijp maken van een terrein is zand onmisbaar. Daarnaast is zand ook nodig om bijvoorbeeld glas te maken, of chips en zonnecellen. Zand wordt dus voor vele doeleinden ingezet en is onmisbaar in ons dagelijks leven.