Ga naar content

Baggertransport Hedwigepolder

Baggertransport Hedwigepolder

Locatie Hedwigepolder
Opdrachtgever -
Periode voorjaar en zomer 2022
Volume 120.000 m3

Op de grens van Nederland en België ligt de Hedwigepolder. Een uitgestrekt gebied wat samen met de aangrenzende polders 4700 ha aaneengesloten getijdennatuurgebied zal vormen. 

In de Hedwigepolder wordt het land terug gegeven aan de natuur, onder het Hedwige-Prosperproject.  Eb en vloed wordt terug gebracht in de polder. Er vindt niet alleen natuurherstel plaats, maar dit kan straks ook worden beleefd. Een panoramaheuvel met uitkijktoren wordt gerealiseerd, zodat er ook genoten kan worden van dit gebied in ontwikkeling. Om hiertoe te komen vinden er verschillende werkzaamheden plaats. Zo worden de huidige opstallen en de beplanting verwijderd en wordt er een krekenstelsel gegraven.

Wij als Zeker Zand mogen bijdragen aan dit project door vrijgekomen grond te vervoeren in onze baggerschepen naar een onderwaterdepot. en daar zijn we trots op!