Ga naar content

Argex

De roodbruine Argex korrels zijn uitgezette gebakken kleikorrels. De korrels zijn drainerend, rotvrij, duurzaam en onbrandbaar. Argex is een licht ophoogmateriaal en wordt veel toegepast in gebieden met een slappe bodem. Een groot deel van Nederland bestaat uit slappe veen- en kleilagen waar bodemdaling een probleem is. Welke soort Argex-korrel u nodig heeft, hangt af van waar u het voor wilt gebruiken. 

Vaak wordt Argex gebruikt voor het bouwrijp maken van terreinen, renovaties van rioleringen en aanbrengen van damwanden en grondkerende constructies. De korrel met een zwarte kern wordt ook gebruikt in de groensector, bijvoorbeeld voor groene daken. Ook in de utiliteitsbouw wordt Argex gebruikt, bijvoorbeeld voor isolatie van kruipruimten of voor betonnen vloeren. De betonsector maakt dus ook gebruik van Argex, bijvoorbeeld voor lichtgewichtbeton, zelfverdichtend beton, verpompbaar beton en voor bouwblokken. Voor de grond-, weg- en waterbouw zijn er vier soorten bij ons standaard  verkrijgbaar.